Dokončené projekty

Remediace podzemních vod s využitím permeabilních reaktivních bariér

(reg. číslo: FT-TA3/077)

poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu

řešení v letech: 2006-2010

partneři:

Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s. (hlavní příjemce)

DEKONTA, a.s.

AQUATEST, a.s.

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

 

Genetické a fyziologické manipulace s bakteriálními degradéry aromatických polutantů a jejich využití

(reg. číslo: 2B08062)

poskytovatel: Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy

řešení v letech: 2008-2011

partneři:

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. (hlavní příjemce)

Technická univerzita v Liberci

DEKONTA, a.s.

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

 

Vývoj a zavedení nástrojů aditivně modulujících proces bioremediace půdy a vody

(reg. číslo: FR TI1/456)

poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu

řešení v letech: 2009-2013

partneři:

Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s. (hlavní příjemce)

Technická univerzita v Liberci

AQUATEST, a.s.

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

 

Vývoj sanačního modulu (SM) pro variabilní aplikace remediační technologie

(reg. číslo: FR TI3/564)

poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu

řešení v letech: 2011-2014

partneři:

Technická univerzita v Liberci

AQUATEST, a.s.

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

EPS, s.r.o.

 

Aplikace magnetického pole v biologické dekontaminaci odpadních vod

(reg. číslo: LF11016)

poskytovatel: Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy

program EUREKA

řešení v letech: 2011-2014

partneři:

Technická univerzita v Liberci

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

University of Maribor (Slovinsko)

 

Výzkum a ověření technologie remediace komplexně kontaminovaných zemin

(reg. číslo: FR TI4/278)

poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu

řešení v letech: 2012-2015

partneři:

Technická univerzita v Liberci

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

 

Využití huminových látek jako krmného aditiva k prevenci průjmových onemocnění selat a zvýšení užitkovosti prasat

(reg. číslo: QJ1210112)

poskytovatel: Ministerstvo zemědělství

řešení v letech: 2012-2016

partner: Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i. (hlavní příjemce)