Aktuální projekty

PROJEKTY KOFINANCOVANÉ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE:

 

Vývoj a využití vícesložkových biosurfaktantů v dekontaminaci odpadů

(reg. číslo: CZ.01.1.02/0.0./0.0./15_019/0004637)

Operační program APLIKACE, Ministerstvo průmyslu a obchodu logo programu aplikace

partner:  Technická univerzita v Liberci

 

Inovativní technologie čištění odpadních vod s využitím sorbentů

(reg. číslo: CZ.01.1.02/0.0./0.0./15_019/0004779)

Operační program APLIKACE, Ministerstvo průmyslu a obchodu

logo programu aplikace

partneři:

ASIO, spol. s r.o.

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

 

DALŠÍ ŘEŠENÉ PROJEKTY:

Stanovení distribuce farmakologicky aktivních látek v jejich biologická degradace v rámci procesů čištění odpadních vod

(reg. číslo: TH02030337)

poskytovatel: Technologická agentura ČR, program Epsilon

partneři:

ENVISAN-GEM, a.s. ( hlavní příjemce)

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.

 

Využití réví pro výzkum a vývoj pomocné látky pro ekologickou ochranu rostlin

(reg. číslo: TH02030620)

poskytovatel: Technologická agentura ČR, program Epsilon

partneři:

Mendelova univerzita v Brně

Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i.

 

Aditivní prostředky remediace odpadních vod

(reg. číslo: TH02030646)

poskytovatel: Technologická agentura ČR, program Epsilon

partner: Technická univerzita v Liberci

 

Vývoj víceúčelového extrakčního zařízení pro zpracování odpadů z vinařství na produkty s vysokou přidanou hodnotou

(reg. číslo: TJ01000249)

poskytovatel: Technologická agentura ČR, program Zéta

partner: Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i. (hlavní řešitel)