Výzkum a vývoj

Pracoviště aplikovaného výzkumu a vývoje je zaměřené zejména na oblast biotechnologií a vývoje nových přípravků a zařízení.

Spolupracujeme s předními českými vysokými školami, ústavy Akademie věd a dalšími partnery z komerční sféry.

K hlavním výzkumným partnerům patří:

  • Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
  • Technická univerzita v Liberci
  • Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
  • Mendelova univerzita v Brně
  • Mikrobiologický ústav AVČR, v.v.i.
  • CzechGlobe, v.v.i.