Poradenství

Trápí Vás množství legislativy v oblasti životního prostředí? Potřebujete nastavit systém nakládání s odpady, vyřešit vodoprávní povolení?

  Zajišťujeme komplexní poradenství v této oblasti. Odpady, ovzduší, vody, chemické látky, obaly i integrovaná prevence. Nabízíme i školení Vašich zaměstnanců v oblasti práce s chemickými látkami.

  Zpracujeme Vám provozní řády, hlášení, havarijní plány, bezpečnostní listy, pravidla pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami.

  Vedeme provozní evidence zdrojů znečišťování a provádíme výpočty poplatků.

  Provádíme revize jímek.

  Spolupracujeme s předními hráči na trhu odpadů, a proto Vám můžeme zajistit nejenom systém nakládání s odpady ve Vaší společnosti, ale i konečné odstranění nebo využití Vašich odpadů.

  Nabízíme také zastupování při jednání s orgány státní správy a kontrolními orgány (např. ČIŽP).

  Sledujeme za Vás vývoj legislativy a zajistíme trvalý soulad Vašeho podnikání s požadavky legislativy v oblasti ŽP.