Odpadové hospodářství

Nabízíme nejen komplexní poradenský servis v oblasti odpadů, ale také sběr a výkup odpadů a odstranění kapalných odpadů na našich neutralizačních a deemulgačních stanicích.

 

deemulgační stanice mikrochem

 

Poradenský servis a expertní činnost

  • smluvní ekolog – dohled nad plněním požadavků odpadové legislativy, zajištění shromažďování odpadů a nakládání s nimi po stránce administrativní
  • hlášení, vedení provozní evidence, označení nádob…
  • zajištění předání odpadů oprávněným osobám
  • školení zaměstnanců, audity u zákazníka
  • sledování požadavků legislativy a jejich aktualizace
  • vzorkování odpadů certifikovanou osobou

 

Sběr a výkup odpadůsběr a výkup odpadů mikrochem

Provozujeme střediska sběru a výkupu v Českých Budějovicích, Jihlavě, Jemnici a Batelově.

Vyjma odpadů nemocničních a infekčních jsme schopni převzít širokou škálu odpadů. Klademe ovšem důraz na doložení původu a kvality odpadu.

Před přejímkou odpadu doporučujeme konzultaci s našimi pracovníky, kteří Vám pomohou se zařazením odpadu, zajištěním odběru vzorků odpadů certifikovanou nestrannou osobou, se zajištěním analýzy odpadů v akreditovaných laboratořích a doporučí Vám také nejvhodnější způsob odstranění odpadu.

 

kapalné odpady mikrochemKapalné odpady

Neutralizace a deemulgace kapalných odpadů je významnou technologií zneškodňování průmyslových odpadních vod.

Provozujeme stacionární deemulgační a neutralizační stanice a mobilní neutralizační jednotky. Odstraňujeme olejové emulze, kyselé a alkalické průmyslové vody, vody s obsahem šestimocného chromu a roztoků kyanidů. Na zařízeních je možné zneškodňovat i jiné kapalné odpady nestandardní povahy. Při jejich výběru záleží zejména na konzistenci a obsahu jednotlivých sledovaných kontaminantů.

Zneškodnění těchto vod probíhá podle jejich typu buď vsádkově nebo kontinuálně. Vzniklé kaly jsou odlučovány sedimentací a následnou filtrací a dále pak předávány specializovaným zařízením k odstranění.

Nepřebíráme odpady, u kterých není deklarován jejich původ a u nichž není původce schopen doložit chemický rozbor.