Likvidace havárií

Odstraňování negativních dopadů na životní prostředí u havárií v silniční a železniční dopravěTypickým příkladem jsou havárie kamionů, kdy dojde k úniku provozních kapalin a pohonných hmot do životního prostředí.

Zajišťujeme odtěžbu kontaminovaných materiálů a jejich odstranění, včetně uvedení lokality do původního stavu. Spolupracujeme s příslušnými orgány státní správy a ČIŽP.

Působnost služby:

Jihočeský kraj, Západočeský kraj, Kraj Vysočina, Středočeský kraj – jižní část.