Služby pro ŽP

Poskytujeme smluvní poradenskou činnost a školení v oblasti životního prostředí

  • odpady
  • vody
  • ovzduší
  • obaly
  • intergrovaná prevence
  • chemické látky

Zajišťujeme expertní služby

  • vzorkování odpadů
  • sběr a výkup odpadů
  • odstraňování kapalných odpadů
  • likvidace havárií