Sanace ekologických zátěží

V rámci odstraňování ekologických zátěží nabízíme služby, jako jsou: průzkum znečištění horninového prostředí, zpracování analýzy rizik a její aktualizace, zpracování studie proveditelnosti i projektu sanačních prací.

Zajišťujeme supervizní činnost, monitoring sanačních prací a vzorkování, rekultivaci území po ukončení prací.