Sanace

Dodávky biotechnologií pro odstraňování vybraných polutantů ze životního prostředí. Zaměřujeme se na aromatické a polyaromatické uhlovodíky, ropné uhlovodíky, fenoly a biologicky odbouratelné (rostlinné) oleje.

Poskytujeme odborné služby v oblasti odstraňování ekologických zátěží a monitoringu.