Úvod

ČLENSKÉ SCHŮZE v roce 2017
V neděli 19.února 2017 v 9:00 hod. se koná v jídelně Roháč v Třeboni Výroční členská schůze. Pozvánku s programem schůze stáhnete ZDE.
Veselé vánoce a hodně štěstí a zdraví do nového roku 2017
Rok 2016 se pomalu nachýlil a my hodnotíme, jaký byl. Pro naši rybářskou organizaci zcela určitě dobrý, užívali jsme si sportovní rybolov jak na starých revírech na Lužnici a na pískovnách, tak i na nových revírech v Třeboni Na Kopečku. A jak se zdá, úlovky byly dobré a též hospodaření na produkčních rybnících dopadlo dobře. V roce 2017 se budeme dále intenzivně věnovat produkci ryb pro naše sportovní revíry a rozvoji sportovního rybolovu na našich stávajících revírech. Všem našim členům, kteří se na činnosti naší organizace aktivně podíleli, děkujeme za jejich práci, které si velmi vážíme.

Všem členům naší organizace a všem lidem dobré vůle přejeme do nového roku dobrou náladu, která hřeje i v mrazu, štěstí, zdraví a splnění všech přání a krásné úlovky!


Výbor MO ČRS Třeboň

Rebublikový sněm ČRS dne 26.11.2016
Dne 26.11.2016 se konal v Průhonicích Republikový sněm ČRS. Oficiální zprávu si můžete přečíst na stránkách www.rybsvaz.cz. Další nezávislé hodnocení najdete ZDE. Pokud máte nějaké dotazy, zasílejte je na e-mail dotazy.jcus@centrum.cz

Stanovy ČRS z roku 1979
Povedlo se nám sehnat z archivu stanovy ČRS z roku 1979. Můžete si je porovnat s dnešními stanovami a zjistit rozdíly. Jedná se o opravdu zajímavé čtení.

Stanovy ČRS z roku 1979 ke stažení ZDE.

Současné stanovy ČRS z roku 2016 ke stažení ZDE.

Přidán další dotaz do rubriky "Vaše dotazy"
Do rubriky "Vaše dotazy" byl přidán další dotaz týkající definice udice a lovu.

VÝLOVY NAŠICH PRODUKČNÍCH RYBNÍKŮ
Tak je doloveno. V uplynulých pěti týdnech jsme slovili rybníky Fuks, Pavelec, Malý Vítek, Hraničný, Smíchov, Bílou Hlínu, Šimanov, Říznutý, Thierov, Hrádeček a Zadní Kouty. Všechny výlovy proběhly bez problémů a to zejména díky našim zkušeným členům, kterým patří rozhodně velké díky. Při výlovech nám pomáhali i naši mládežníci a děti. Doufejme, že z nich vyroste nová generace sportovních rybářů.
Pokud se týká přírůstků, můžeme letošní rok zařadit mezi jeden z nejlepších. Všechny ryby byly vysazeny do našich revírů, zarybňovací plány byly splněny a tak se teď můžeme těšit jen na pěkné úlovky.

Petrův zdar!


TISKOVÉ PROHLÁŠENÍ JčÚS ČRS
Zveřejňujeme tiskové prohlášení Jihočeského územního svazu ČRS k petici za záchranu candáta na Lipně. Protože k petici vyšlo několik tendenčních článků, ve kterých byly uváděny pouze dílčí informace k dané problematice, vydal JčÚS ČRS oficiální tiskové prohlášení k problematice candáta na ÚN Lipno. Plný text tiskového prohlášení naleznete ZDE.

Dotazník o rybolovu v Třeboni
Vyplňte nám, prosím, dotazník týkající se sportovního rybolovu v Třeboni. Dotazník naleznete ZDE.

Rybářské závody vozíčkářů
V sobotu 10.září se uskutečnil další ročník rybářských závodů dětí s kombinovaným postižením. V letošním roce se závody uskutečnily na sportovním rybníku v areálu Pstruhařství ČRS Kaplice pod záštitou starosty města Kaplice Mgr. Pavla Talíře, kterému patří naše velké díky. Patnáct závodníků - vozíčkářů nachytalo za dopoledne 126 krásných pstruhů a sivenů. Počasí se vydařilo a i naši rybáři (celkem 15), kteří asistovali malým vozíčkářům, byli nadmíru spokojeni. Závodů se zúčastnil kromě starosty města Kaplice i místopředseda Jihočeského územního svazu ČRS ing. Koranda a jednatel JčÚS ČRS ing. Štěpán. Poděkování patří i zaměstnanců Pstruhařství ČRS Kaplice, kteří nám poskytli skvělé zázemí a po celou dobu se o nás vzorně starali a samozřejmě i obecně prospěšné společnosti Země lidí, která celou akci spolu s MO ČRS Třeboň organizuje.


Všem zúčastněným, podporovatelům a sponzorům srdečně děkujeme!

UKONČENÍ SPORTOVNÍHO RYBOLOVU NA ZLATÉ STOCE !!!
Od 1.1.2017 nebude dále umožněn sportovní rybolov pro třeboňské sportovní rybáře na Zlaté stoce. Toto rozhodnutí jsme obdrželi písemně od Rybářství Třeboň a.s. dne 16.8.2016 v následujícím znění: "Rybářství Třeboň a.s. oznamuje ČRS MO Třeboň, že z provozních důvodů od 1.1.2017 nebude umožněn sportovní rybolov na Zlaté stoce." Na Zlaté stoce třeboňští sportovní rybáři chytali od dubna 1924. Po téměř 93 letech tedy končí tradice, která k Třeboni neodmyslitelně patřila, neboť stejně jako k Třeboni patří produkční rybářství, tak k ní dnes patří i sportovní rybolov, reprezentovaný téměř 600 členy místního rybářského spolku.

UCHOVÁVÁNÍ ŽIVÝCH RYB VE VEZÍRCÍCH
Na základě usnesení konference JčÚS ČRS dne 14.6.2016 pozbývá platnosti verze bližších podmínek ČRS JčÚS týkající se "Uchovávání ulovených ryb ve vezírku do konce zákonem stanovené denní doby lovu."

Dne 15.6.2016 nabývá platnosti nové znění bližší podmínky výkonu rybářského práva na revírech ČRS JčÚS uvedená v článku 12 (str. 27) "Dodatku k bližším podmínkám platným na revírech Českého rybářského svazu Jihočeského územního svazu". Nové znění čl.12:

"Uchovávání živých ryb je povoleno výhradně ve vlastním dostatečně prostorném vezírku. Pokud lovící uchovává ryby ve vezírku i mimo povolenou dobu lovu, je povinen ho označit štítkem se svým jménem a adresou. Nástražní rybky je možné uchovávat v k tomu účelu určené nádobě (řízkovnici), jejíž vnější rozměr nepřesahuje ani v jednom směru 40 cm. Haltýře jsou zakázány!"

Vjezd k revíru 421042-Lužnice 10B
S Lesy ČR bylo dohodnuto, že umožní pro držitele průkazu ZTP a ZTP-P vjezd za závory na revíru Lužnice 10B (č.421042, tzv. Majdalenská pískovna, jezero Cep a Cep 1). Pokud máte o vjezd zájem, informujte se o bližších podmínkách u našeho místopředsedy ing. Korandy na tel. 602465071.

Nová rubrika "Vaše dotazy"
Otevřeli jsme novou rubriku "Vaše dotazy" (vlevo v menu), ve které jsou zveřejňovány odpovědi na vaše nejčastější otázky. Vaše dotazy můžete zasílat na e-mail dotazy.jcus@centrum.cz

Krátkodobé rybářské lístky pomohou turistům o dovolené - tisková zpráva ČRS (10.3.2016)
Český rybářský svaz dlouhodobě usiluje o zlepšení dostupnosti rybářských lístků, jak uložil jeho vedení již v roce 2010 a 2014 Republikový sněm ČRS.

V roce 2011 se ČRS podařilo prosadit návrh na změnu zákona o rybářství, která přinesla rozšíření počtu obcí vydávajících rybářské lístky z původních asi 200 na 600. To výrazně pomohlo především domácím rybářům. Problémy se získáváním rybářského lístku však zůstaly řadě cizinců během krátkodobých turistických pobytů v ČR. Ti nemohli z časových důvodů složit test rybářských znalostí a prokázat tak požadovanou rybářskou kvalifikaci již jen proto, že termín zkoušek musel být nahlášen 10 dnů předem Ministerstvu zemědělství a cizinec většinou v té době již dovolenou v ČR ukončil. Ministerstvo zemědělství vyšlo v rámci připravované novely vyhlášky k zákonu o rybářství vstříc snaze ČRS o zlepšení přístupu cizinců k rybářským lístkům zavedením krátkodobého rybářského lístku s platností na 30 dnů bez nutnosti prokazovat kvalifikační předpoklady. Držitelé těchto rybářských lístků samozřejmě musí dodržovat pravidla stanovená rybářským řádem a v případě zájmu o dlouhodobý rybářský lístek budou povinni absolvovat test znalostí. Přestože budou krátkodobé rybářské lístky dostupné i tuzemským rybářům, předpokládá vedení Českého rybářského svazu, že budou využity převážně rybáři ze zahraničí. Pro členy ČRS nebudou totiž mít krátkodobé rybářské lístky větší význam, protože v ČRS organizovaní rybáři vlastní dlouhodobé rybářské lístky a mají vesměs roční povolenky k rybolovu. O krátkodobé rybářské lístky ale zřejmě projeví zájem i nečlenové ČRS, například tuzemští turisté při sezónním rybaření o dovolené. Zájem však budou velmi výrazně limitovat ceny povolenek pro nečleny (měsíční povolenky vydávají pouze 3 územní svazy – průměrná cena činí 2000 Kč, k dispozici pak jsou 14 – 17 denní povolenky o průměrné ceně 1800 Kč, případně roční v ceně cca 4200 Kč). Kombinace krátkodobého rybářského lístku (předpoklad 200 Kč) a povolenky k rybolovu pro nečlena je tedy finančně nevýhodná a bude zájemce o rybolov spíše motivovat k členství v ČRS (za 200 Kč si lze pořídit 3 letý rybářský lístek, cena roční povolenky pro člena se pohybuje v rozmezí 1100 – 1600 Kč podle regionu). „Není důvod obávat se negativního dopadu předpokládaného zavedení krátkodobého rybářského lístku na stav našich rybářských revírů. Ostatně do roku 2004 nebylo třeba pro získání rybářského lístku žádných osvědčení o získané kvalifikaci a nemám dojem, že by tenkrát byly revíry v horším stavu než po zavedení tohoto byrokratického opatření. V převážné většině evropských zemí si zájemce o rybolov může rybářský lístek (licenci) koupit na poště, benzince, dokonce v obchodě se sportovním zbožím (Francie), nebo přes internet. A jistě nemůžeme tyto země podezřívat z toho, že by neměly zájem o ochranu přírody a rybářské revíry zvláště. U nás mají povinnost zajišťovat ochranu revírů jejich uživatelé, tedy ti, kteří vydávají povolenky k lovu a kteří také mají právo vydání povolenky odmítnout, řekl předseda ČRS Alexander Šíma.

Rada ČRS

Odkaz na tiskovou zprávu MZe:
http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2016_ministerstvo-zemedelstvi-chysta.html

© Karel Koranda jr. - 2008 | RS Nimue 1.0 | XHTML 1.0 valid | CSS 2.1 valid