Vzorkování odpadů

Laboratoř také zajišťuje celý proces vzorkování (od zpracování plánu vzorkování, přes odběr vzorku a jeho dokumentaci, analytické práce až po hodnocení výsledků).

Laboratoř má vlastního manažera vzorkování a kvalifikované vzorkaře (personální certifikát dle ČSN EN ISO/IEC 17024 vydaný certifikačním orgánem CSQ-CERT při České společnosti pro jakost).

Nejčastější případy, kdy je třeba kvalifikovaného odběru jsou: odběr vzorků odpadů pro účely zpracování základního popisu odpadu nebo hodnocení nebezpečných vlastností odpadu, odběry vzorků vytěžených zemin, hlušin a sedimentů pro účely posouzení dalšího nakládání, monitoring v rámci havarijní služby, monitoring skládek (vrty, průsakové jímky) a monitoring ČOV.