O nás

Jsme malá poradenská a expertizní společnost, která si zakládá na kvalitní práci a individuálním přístupu k zákazníkům.

Už od svého vzniku v roce 1991 se zaměřujeme na oblast životního prostředí. Před deseti lety jsme rozšířili naši činnost i o výzkum a vývoj nových metod a postupů v této oblasti. Spolupracujeme s předními českými vysokoškolskými pracovišti, ústavy Akademie věd a dalšími společnostmi.

Oblast působnosti

Naše činnosti se zaměřují zejména na Jihočeský kraj a Vysočinu, ale realizujeme zakázky i v dalších krajích, na Slovensku a v Rakousku.

Kvalita a jakost

Máme zavedený systém řízení kvality (ISO 9001), životního prostředí (ISO 14001) a bezpečnosti práce (18001). Certifikaci provádí akreditovaný certifikační orgán DNV GL. Laboratoř je akreditována u Českého institutu pro akreditaci (ČSN EN ISO/IEC 17025).

Certifikát ISO 9001 Mikrochem          Certifikát ISO 14001 Mikrochem          Certifikát OHSAS 18001 Mikrochem         Osvědčení o akreditaci Mikrochem

 

Služby poskytujeme zpravidla formou trvalejší spolupráce, ale řešíme i jednorázové zakázky.

Portfolio našich služeb zahrnuje:

Poradenská činnost

 • smluvní ekolog – dohled nad plněním legislativních požadavků v oblasti environmentu, komunikace s orgány státní správy, kontrolními orgány (ČIŽP), zpracování analýz, posudků, konzultační činnost a školení zaměstnanců

Nakládání s odpady

 • provozujeme neutralizační stanice na odstraňování kapalných odpadů, zajišťujeme odvoz odpadů k odstranění

Expertní činnost

 • vzorkování odpadů certifikovanými vzorkaři a zajištění analýz v akreditovaných laboratořích
 • auditní a kontrolní činnost – posouzení stávajícího stavu v oblasti průmyslové ekologie, identifikace problémů a nastavení opatření k zajištění souladu s požadavky legislativy

Laboratorní činnost

 • ekotoxikologické analýzy odpadů a materiálů na povrch terénu
 • konzultační služby
 • zajištění dalších analýz podle požadavků zákazníka

Sanační činnost

 • odstraňování následků ekologických havárií a ekologických zátěží
 • řešení biodegradačních ploch a linek se zaměřením na odstraňování ropných látek a PAU

Výzkum a vývoj

 • řešení výzkumných projektů v oblasti životního prostředí zaměřených zejména na odstraňování nebezpečných látek (ropné látky, PAU, rezidua farmak)
 • využití nových nebo inovovaných materiálů, vývoj nebo izolaci nových látek využitelných v ochraně ŽP
 • spolupráce s předními českými vysokoškolskými pracovišti (VŠCHT, Technická univerzita v Liberci, Mendelova univerzita v Brně, UJEP v Ústí nad Labem) a pracovišti Akademie věd (Mikrobiologický ústav, CzechGlobe)